Sinyal geldi! KDV`de değişiklik yolda… – Clone


Tekirdağ`da konuşan Maliye Bakanı Ağbal, KDV Kanununa ilişkin son 1 yılda gelen şikayetlerin arttığına dikkati çekerek, “Mutlaka ve mutlaka köklü birtakım değişiklikler yapmak gerekiyor” dedi. Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu çalışmasında da bir noktaya gelindiğini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş  Adamları Derneği (MÜSİAD) 95. Genel İdare Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada,  hükümet olarak ekonomi politikalarının merkezinde büyüme, kalkınma ve ülke  refahının arttırılması olduğunu söyledi.

Türkiye’de son 14 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Ağbal,  Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi ve daha fazla kalkınması için ciddi çalışmalar  yapıldığını aktardı.

Maliye Bakanlığının ekonomik yönden ciddi adımlar attığını ifade eden  Ağbal, ”Son 14 yılda gerçekten Türkiye önemli bir ölçüde büyüdü, gelişti ve  kalkınma yönünde önemli mesafeler kat etti. Aynı şekilde maliye politikasını da  iki temel eksende düşünmek gerekiyor. Maliye politikasıbir taraftan ekonomik  istikrara destek verdi, diğer taraftan da büyüme politikalarına destek verdi.  Özellikle son dönemde ekonomi ve vergi politikasını büyümeye destek veren  çerçevede daha da geliştirmek istiyoruz. Son bir yıl içerisinde yaptığımız  düzenlemelere bakacak olursanız, çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki  yatırıma, istihdama, ihracata, destek veren çok sayıda düzenlemeyi ardı ardına  hayata geçirdik.” şeklinde konuştu.

VERGİ USUL KANUNU ÇALIŞMAMIZ VAR

Naci Ağbal, kayıtlı ekonomiye destek olmak için işlem maliyetlerinin aşağıya çekildiğini vurguladı. Piyasada rekabet eşitsizliğine neden olan vergi uygulamalarının  ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Ağbal, şöyle devam  etti:

”Özellikle vergiye gönüllü uyum dediğimiz programlara destek olacak  düzenlemeyi de hayata geçirdik. Bundan sonra da bu noktada önemli çalışmalarımız  var, önemli reformlarımız var. Biliyorsunuz Gelir Vergisi Kanununu inşallah yakın  bir zamanda komisyonda görüşerek tamamlayıp, yasalaştırmak istiyoruz. Mükellef  haklarını güçlendirecek, vergiye uyum maliyetini düşürecek ve vergi sisteminde  gerçekten çığır açacak Vergi Usul Kanunu çalışmamız var. İnşallah onu da yakın  zamanda olgunlaştırıp Bakanlar Kuruluna sunma aşamasına getireceğiz.”

‘KDV KANUNUNDA KÖKLÜ BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK GEREKİYOR’

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunununa önem verdiklerini vurgulayan  Ağbal, bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, KDV Kanununa ilişkin son 1 yılda gelen  şikayetlerin arttığına dikkati çekerek, ”Son 1 yıl içerisinde gerek sizlerden  gelen talepler, gerek sizlerin tarafından ifade edilen şikayetler çerçevesinde  gördüğüm şu ki KDV Kanununda mutlaka ve mutlaka köklü birtakım değişiklikler  yapmak gerekiyor. KDV’den herkes şikayetçi, KDV’den memnun olan kimseyi görmedim  şu ana kadar. Ne zaman KDV konusu açılsa ‘ya oranlar aşağıya çekilsin, ya iade  süreleri kısaltılsın, bu karmaşıklıklar ortadan kaldırılsın’ şeklinde çok sayıda  talep var.” diye konuştu.

Dünyada birçok ülkenin KDV kanunlarını uyguladığını anımsatan Ağbal,  şunları kaydetti:  “Farklı farklı KDV sistemleri, KDV uygulamaları var. 1985 yılında  uygulamaya koyduğumuz KDV Kanununu artık 32 yıllık bir süreden sonra yeniden  masaya yatırma zamanı geldi. İstiyoruz ki KDV Kanunu mükellef üzerinde eziyete  dönüşmesin, kayıtlı olmayı cezalandırmasın, üretimi, yatırımı engellemesin.  İşletmeler üzerinde ağır finansman yükleri oluşturmasın. Uygulaması kolay olsun,  bürokrasisi az olsun. Uygulayıcılar bakımından da idare bakımından da ciddi bir  denetleme, uyum meselesi olmaktan çıksın. Onun için kapsamlı bir KDV reform  çalışması başlattık. İdare olarak 32 yıllık uygulamayı gözden geçireceğiz. Hem  uygulamalarını inceleyeceğiz ve özellikle sanayicilerimizden, işletmelerimizden  gelen önerilere kulak vereceğiz. Bütün bu çalışmalar sonunda da kapsamlı bir KDV  reformu paketini inşallah Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Burada birinci  önceliğimiz KDV Kanununun yeni geliştirilecek yapısı itibariyle olumsuzlukların  ortadan kaldırılması ve daha verimli işletmelerimizin uyum bakımından daha rahat  edecekleri sisteme kavuşturulması.

Özellikle vergi oranlarının farklılığı veya ihracat işlemleri  nedeniyle işletmelerimizin üzerinde KDV yükü kalıyor. Bu kadar finansmana  erişimin zor olduğu, sıkıntılı dönemlerde ne oldu bu sefer vatandaş finansa  erişemezken mevcut finansmanı gidip KDV’de bırakıyor.  Bütün bunları radikal bir  şekilde değiştirecek çalışmayı inşallah yapacağız. Bu toplantıdan da önemli  öneriler geleceğini, önemli eleştiriler geleceğine inanıyorum.”

GELİR VERGİSİ KANUNU ÇALIŞMASI BİR NOKTAYA GELDİ’

Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu çalışmasında da bir noktaya gelindiğini  belirtti. Her şeyin daha güzel ve kolay olacağını vurgulayan Ağbal, ”Şunu  rahatlıkla söyleyebilirim ki hepinizin şikayet ettiği dördüncü geçici vergi  beyannamesi meselesi var. Yani bir ay sonra normal beyannameyi veriyoruz dördüncü  geçici gelir vergisi beyannamesi nereden çıktı. İnşallah bunu yapacağız yani  dördüncü geçici beyannameyi kaldıracağız.” dedi.

Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda da düzenlemelere devam edileceğini  aktaran Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Damga Vergisi Kanunuyla ilgili yatırım, üretim, işletmecilik önünde  bir sürü sorunlar var. Bunları sizlerden gelen görüşmeler çerçevesinde dikkate  alarak yasal düzenlemeleri yapıyoruz, inşallah daha da yapacağız. Diğer taraftan  vergiye uyumu kolaylaştıracağız. Bugün işletmelerimiz neredeyse verginin  kendisinden daha fazla vergiyi ödeyebilmek için masraf yapıyor. Yani vergi  dairesinde ödediği vergiden daha fazla oranı başka yerlere ödüyor. Başka  masraflar yapıyor. Yani bu bürokrasinin içerisinde boğuluyor haliyle. Özellikle  defter tutma konusunda önümüzdeki dönemde büyük kolaylıklar getireceğiz. Artık  teknolojiyi daha fazla kullanacağız. E-uygulamaları daha fazla kullanacağız.  Artık vatandaşımız defterini eski usulle, 40 yıl öncesinin usulüyle gidip bunları  noterde tasdik ettirmekten kurtulacak. Tamamını elektronik ortamda devlet olarak  bizim sağlayacağımız ortamda doğrudan doğruya defterini tutabilecek.”

Mevzuatların daha kolay hale getirileceğini ifade eden Ağbal, vergi ve  SGK’nın birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Mükellef için de daha adil  çalışmalar yapacaklarını aktaran Ağbal, sistem ve mevzuatın mükellefe uygun hale  getirileceğini ve bu uygulamalara uymayan mükelleflere de ciddi yaptırımlar  yapılacağını dile getirdi.

Naci Ağbal, mükelleflerin devletine karşı olan sorumluluklarını en iyi  şekilde yerine getirdiğini vurgulayarak, ”Bütün bunlara rağmen birisi yanlış  yapıyorsa aynı Batı memleketlerinde olduğu gibi devlet bunun üzerine gidecek.  Haksız rekabet olmasın diye.” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Önceki 18 bin kişiye ekmek kapısı olacak - Clone
Sonraki İlkokul mezunuydu 50'sinde öğretmen oldu! - Clone