Odamızın Tarihçesi


Esnaf odamızın kısa tarihçesini dikkatinize sunuyoruz.

Toplanabilen tüm bilgiler, ülkemizde ilk kurulan esnaf camiası olarak İstanbul yolcu taşımacılığında çalışan esnaf örgütünü göstermektedir.

Elimizdeki yazılı belgelerde bu işle iştigal eden esnaflar; faytoncular, Haliç ve Boğaz’da çalışan kayıkçılar, tramvay sürücüleri, Tekel’de çalışan şoförler ve kendi motorlu araçları ile yolcu taşıyan kişiler olarak tanımlanmışlardır.

Cemiyet oluşumumuzun 1915 tarihinde başladığı ve bir çok isim ve nam altında mensuplarına sosyal ve ekonomik haklar kazandırdığı bilinmektedir.

Kanun-i Evvel 1336 tarihi itibari ile aşağıda isim ve meslekleri yazılı kişilerce İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti adı ile tüm hukuki şartlarını yerine getirerek kurumsallaşmıştır.

Bu nam altında faaliyetlerini sürdüren esnaf teşkilatı 4 Ağustos 1964 tarihinde yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre teşkilatlanmış ve İstanbul Şoförler Esnaf Odası olarak görevini sürdürmüştür.

Son olarak 7 Haziran 2005 tarihinde 5362 sayılı kanunla hayata geçen esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları kanunu yürürlükte olup esnaf odamız anılan kanuna uygun olarak görevlerini yerine getirmekte ve yetkilerini kullanmaktadır.